Thanh toán

Thông tin đơn hàng

Viettel 100.000đ

Nạp tiền điện thoại

096 412 4715

Số điện thoại nhận

98.000đ

120.000đ

Phương thức thanh toán

banner-payment-momo

Voucher iTel

Đã áp dụng 2 mã.

 Thêm ưu đãi khác

Tạm tính

98.000đ

Ưu đãi

20.000đ

Tổng tiền

11.244.000đ