Càng thân càng "dính"

*Đây là mức độ hài lòng của khách hàng trên 2 năm

92%

Buddies càng chơi với tui lâu lại càng “mê” tui

Kết quả khảo sát được thực hiện bởi

khoe độ "hot" của tui

93%

Buddies quyết định
gắn bó với Tui dài lâu.

*Đây là tỉ lệ bạn yêu chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của iTel.

Kết quả khảo sát được thực hiện bởi

Xem cách buddy nhận xét về tui nè

Kết quả khảo sát được thực hiện bởi