img

Ưu đãi Sim đôi mua hai giá một

Ưu đãi lên đến 50% khi mua Sim theo cặp tại iTel

Ưu đãi Sim đôi
Mua Sim tặng quà
Ưu đãi Sim đôi
Sim theo đôi, ưu đãi gấp bội
087
sim-couple
087 477 6929
087 358 1507

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

240.000đ540.000đ-55%

sim-couple
087 535 2267
087 983 1241

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

320.000đ520.000đ-38%

sim-couple
18:14:16
087 414 8944
087 912 2971

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

300.000đ560.000đ-46%
18:14:16

sim-couple
05:12:32
087 122 8308
087 360 7410

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

340.000đ740.000đ-54%
05:12:32

sim-couple
087 366 7595
087 664 4243

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

540.000đ720.000đ-25%

sim-couple
04:53:50
087 266 0351
087 062 9934

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

460.000đ500.000đ-8%
04:53:50

sim-couple
12:38:27
087 450 2659
087 645 0372

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

260.000đ560.000đ-53%
12:38:27

sim-couple
15:40:50
087 522 6319
087 868 0642

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

400.000đ680.000đ-41%
15:40:50

sim-couple
087 422 8796
087 235 0236

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

240.000đ520.000đ-53%

sim-couple
00:13:41
087 039 1076
087 367 2127

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

440.000đ560.000đ-21%
00:13:41