img

Ưu đãi Sim đôi mua hai giá một

Ưu đãi lên đến 50% khi mua Sim theo cặp tại iTel

Ưu đãi Sim đôi
Mua Sim tặng quà
Ưu đãi Sim đôi
Sim theo đôi, ưu đãi gấp bội
087
sim-couple
13:31:28
087 633 9414
087 905 8591

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

400.000đ520.000đ-23%
13:31:28

sim-couple
16:15:03
087 311 7110
087 216 1273

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

560.000đ640.000đ-12%
16:15:03

sim-couple
087 181 8743
087 754 9977

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

300.000đ560.000đ-46%

sim-couple
087 155 4480
087 373 6980

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

340.000đ620.000đ-45%

sim-couple
087 811 7954
087 642 7224

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

340.000đ440.000đ-22%

sim-couple
18:28:59
087 785 8758
087 450 2109

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

320.000đ660.000đ-51%
18:28:59

sim-couple
04:58:22
087 878 3820
087 726 8089

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

540.000đ660.000đ-18%
04:58:22

sim-couple
087 164 6494
087 398 5161

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

340.000đ580.000đ-41%

sim-couple
18:49:22
087 704 8912
087 550 9784

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

600.000đ660.000đ-9%
18:49:22

sim-couple
087 041 9078
087 836 2425

Gói cước mỗi Sim

ITEL149

Yêu cầu sử dụng gói cước ITEL149 trong thời gian tối thiểu 36 tháng sau khi kích hoạt Sim.
(5GB/ngày | 200k/tháng)
QuàDây Chuyền Ngọc Trai Nhân Tạo Màu Trắng Cao Cấp (Có Móc Khóa - Sz 7mm)

480.000đ640.000đ-25%