Kết quả sim phong thuỷ:

Nguyễn Bảo Ngọc|Invalid Date


Xin chào Nguyễn Bảo Ngọc

iTel sẽ bói cho thí chủ một quẻ để tìm ra số Sim đẹp nhất, hợp nhất nhé!

Banner
7

Số chủ đạo

Thái độ

Số 3

Linh hồn

Số 5

Nhân cách

Số 2

Sứ mệnh

Số 8

Tóm tắt
Thí chủ Nam mệnh Sơn đầu hỏa mang nghĩa “lửa trên núi”. Cùng là hành Hỏa nhưng sau khi đi kèm với yếu tố nạp âm, mệnh Sơn Đầu Hỏa lại mang những đặc trưng khác biệt với những mệnh Hỏa khác. Thí chủ phù hợp với các số 3,7, 6 và kỵ với các số 1, 9, nên chọn các số thuộc mệnh Hỏa, mệnh Mộc và tránh lựa chọn các số thuê bao thuộc mệnh Thủy.
sim-img

Bổ sung năng lượng chủ đạo từ Sim

Xem xét số chủ đạo của sim có mối tương quan như nào với các chỉ số của bạn. Trong đó quan trọng nhất là của bạn. Sau đó tùy vào mục tiêu mà xem xét tới các chỉ số khác: tính cách, linh hồn, thái độ,…

Danh sách sim

9/10
08798933980879893398
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

120.000đ
240.000đ
21:31:51
9/10
08738596310873859631
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

180.000đ
240.000đ
9/10
08776759080877675908
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

160.000đ
220.000đ
16:11:39
9/10
08737685670873768567
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

220.000đ
340.000đ
9/10
08762566690876256669
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

260.000đ
300.000đ
00:00:00
9/10
08791288280879128828
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

180.000đ
340.000đ
00:00:00
9/10
08769941440876994144
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

140.000đ
200.000đ
00:00:00
9/10
08717982180871798218
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

260.000đ
340.000đ
21:18:48
9/10
08794947970879494797
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

140.000đ
280.000đ
06:07:45
9/10
08788648490878864849
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

340.000đ
360.000đ
16:38:49
9/10
08711289580871128958
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

120.000đ
320.000đ
9/10
08733609390873360939
 • Lộc phát
 • Taxi
 • Số lặp
 • Tứ quý

Năng lượng SimNăng lượng

Số 9

Số ô lấp đầySố ô lấp đầy

7/9

Số trục mũi tênSố trục

7/9

180.000đ
220.000đ
SIM SỐ CHẤT. ƯU ĐÃI KHỦNG THỎA THÍCH LỰA CHỌN

Sở hữu ngay Sim theo nhu cầu!