iTel
iTel

1. CMND/ thẻ CCCD mất góc.

2. CMND/ thẻ CCCD photo

3. CMND/ thẻ CCCD hết hạn 15 năm kể từ ngày cấp

4. CMND/ thẻ CCCD không đủ góc chụp

5. Thông tin trên CMND/ thẻ CCCD mờ, không rõ chữ, số

6. Ảnh chân dung không hợp lệ

- Chủ thể nhắm mắt

- Nhiều người, background không sạch, chứa nhiều đồ vật

- Không định dạng được khuôn mặt

- Ảnh CMND/ thẻ CCCD được chụp từ màn hình máy tính, điện thoại

7. Hợp đồng thiếu thông tin

- Bỏ trống thông tin bắt buộc 

- Sai thông tin 

- Thiếu chữ ký

hot linehot chat