iTel x Vexere

Đặt vé xe online toàn quốc

Sàn TMĐT về vé xe lớn nhất Việt Nam, hỗ trợ người dùng đặt vé xe khách một cách dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng.

Dành cho tất cả các tuyến, Giảm 3% Mã ưu đãi ITEL087. Chi tiết ưu đãi xem tại đây