Giỏ hàng

Chính sách thuê bao cam kết

Từ ngày 1/7/2020, Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom ban hành chính sách cam kết mới nhằm mục đích khuyến khích sử dụng dịch vụ di động và tăng mức độ gắn kết với mạng iTel.

1. Định dạng số được áp dụng tại chương trình

LOẠI SỐ

ĐỊNH DẠNG

ĐIỀU KIỆN

1.1

Dạng ĐB

0879999999/ 08.77777777

 

1.2

Lục 9

087*AAAAAA

A=9

1.3

Lục 8

087*AAAAAA

A=8

1.4

Lục 6

087* AAAAAA

A=6

1.5

Tứ quý 9 ĐB

087 777 AAAA

A=9

1.6

Lục quý 7

0879777777

 

1.7

Ngũ quý 9 ĐB

087 77 AAAAA

A=9

1.8

Tứ quý 8 ĐB

087 777 8888

 

1.9

Tiến đuôi 456789

0877 456789/0879 456789

 

1.10

Lục quý 5

087*AAAAAA

A=5

1.11

Ngũ quý 8 ĐB

087 BB AAAAA

A=8, B= 7 or 9

1.12

Lục 2,3

087*AAAAAA

A=2,3

1.13

Lục 1

087*AAAAAA

A=1

1.14

Ngũ quý 9

087**AAAAA

A=9

1.15

Lục 0,4

087*AAAAAA

A=0,4

1.16

Tứ quý 6 ĐB

087 BBB AAAA

A=6, B= 7

1.17

Ngũ quý 8

087**AAAAA

A=8

1.18

Ngũ quý 6 ĐB

087 BB AAAAA

A=6, B bằng 7 hoặc 9

2.1

Tứ quý 6 ĐB

087 BBB AAAA

A=6, B= 9

2.2

Tứ quý 9 ĐB

0877889999

 

2.3

Ngũ quý 2,3 ĐB

087 BB AAAAA

A = 2,3, B= 7 or 9

2.4

Tiến đuôi 234567

087 * 234567

 

2.5

Ngũ quý 6

087**AAAAA

A=6

2.6

Taxi 2 phím phong thủy

087 * 393939/686868/797979

 

2.7

Taxi lặp 3 phím ĐB

087 A  87A  87A

A=7 or 9

2.8

Tứ quý 7 ĐB

087 999 AAAA

A= 7

2.9

Ngũ quý 7

0877*AAAAA

A=7, * bằng 5,6,8,9

2.10

Tứ quý 5 ĐB

087 BBB AAAA

A=5, B=7

2.11

Ngũ quý 7 giữa

0877777AAA

A=8,9

2.12

Đuôi tiến 56789 ĐB

087 77 56789/99 56789

 

2.13

Tiến đuôi 345678

087 * 345678

 

2.14

Tam hoa kép ĐB

087* 666888/*777999/*777888/*888999/*666999

 

2.15

Đuôi tiến 6789 ĐB

087 AAA 6789

A=7 or 9

2.16

Tam hoa kép ĐB

087*888666/087*555666

 

2.17

Tứ quý 9 ĐB

087 *86 AAAA /ZZ AAAA /*68 AAAA

A=9, * bất kỳ

2.18

Ngũ quý 5 ĐB

087 BB AAAAA

A = 5, B= 7 or 9

2.19

Ngũ quý 7 ĐB

087 BB AAAAA

A=7

2.20

Tứ quý 5 ĐB

087 BBB AAAA

A=5, B=9

2.21

Tiến đuôi 123456

087 *  123456

 

2.22

Tứ quý 0,4 ĐB

087 BBB AAAA

A=0,4 , B = 9, 7

2.23

Lục 7 giữa

087 AAAAAA*

A=7

2.24

Ngũ quý 7

0877*AAAAA

A=7, * bằng 0,1,2,3,4

2.25

Tứ quý 2,3 ĐB

087 BBB AAAA

A= 2,3 , B=7

2.26

Taxi 2 phím phong thủy

087 * 383838/* 787878/*696969/* 868686

 

2.27

Tứ quý 8 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *86 AAAA /ZZ AAAA

A=8, * bất kỳ

2.28

Ngũ quý 5

087 **AAAAA

A = 5

2.29

Đuôi tiến 5678 ĐB

087 AAA5678

 

2.30

Ngũ quý 1 ĐB

087 BB AAAAA

A = 1, B bằng 7 hoặc 9

2.31

Đuôi tiến 56789

087**56789

* bất kỳ

2.32

Tứ quý 2,3 ĐB

087 BBB AAAA

A= 2,3 , B=9

2.33

Taxi 3 phím ĐB

087 * 789 789

 

2.34

Ngũ quý 7 giữa

0877777AAA

A=5,6

2.35

Ngũ quý 0,4 ĐB

087 BB AAAAA

A = 0,4, B bằng 7 hoặc 9

2.36

Tứ quý 9

087***AAAA

A=9 (* là số bất kỳ)

2.37

tứ quý 7 ĐB

087 77 * AAAA

A=7 (* là số bất kỳ)

2.38

Tứ quý 8

087***AAAA

A=8 (* là số bất kỳ)

2.39

Đuôi tiến 6789 ĐB

087 ABC 6789

A<B<C

2.40

Ngũ quý 2,3

087 **AAAAA

A = 2,3

2.41

Tứ quý 6 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA /*ZZ AAAA

A=6, * bất kỳ

2.42

Tam hoa kép

087 * AAA BBB

B=6,8,9

3.1

Tứ quý 1 ĐB

087 BBB AAAA

A=1 , B = 9,7

3.2

Ngũ quý 1

087 **AAAAA

A = 1

3.3

Tứ quý 7 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA/*86 AAAA / ZZ AAAA

A=7, * bất kỳ

3.4

Tứ quý 6

087***AAAA

A=6 (* là số bất kỳ)

3.5

Taxi 2 phím ĐB

087* AB.AB.AB

A>B là số bất kỳ, * bất kỳ

3.6

Taxi 2 phím ĐB

087* AB.AB.AB

A<B , * bất kỳ

3.7

Đuôi tiến 012345

087 *  012345

 

3.8

Tứ quý 5 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA/*86 AAAA /* ZZ AAAA

A=5, * bất kỳ

3.9

Ngũ quý 4,0

087 **AAAAA

A = 0,4

3.10

Taxi 3 phím ĐB

087 * 678 678

 

3.11

Tứ quý 7

087***AAAA

A=7 (* là số bất kỳ)

3.12

Ngũ quý giữa 2,3,5,6,7,8,9

087 ZAAAAAZ/08777777AA

A=2,3,5,6,7,8,9

3.13

Taxi 3 phím ĐB

087 * 456 456 /567 567

 

3.14

Đuôi tiến 45678

087xx45678

 

3.15

Taxi 3 phím ĐB

087 * 123 123 /345 345

 

3.16

Tứ quý 5

087***AAAA

A=5  (* là số bất kỳ)

3.17

Ngũ quý giữa 0,1,4

087 ZAAAAAZ

A=0,1,4

3.18

Ngũ quý 7 giữa

0877777AAA/0877777AAB/0877777BAA

A=0,1,2,3,4

3.19

Tứ quý 2,3 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA/*86 AAAA /* ZZ AAAA

A= 2,3 , * bất kỳ)

3.20

Tứ quý 7 giữa DB

087777AABB/087777ABAB/AAAB/BAAA

A,B = 6,8,9

3.21

Đuôi tiến 6789

087***6789

* bất kỳ

3.22

Đuôi tiến 34567

087**34567

 

3.23

Taxi phong thủy

087* A66.A66/A88.A88/A99.A99

 

3.24

Tam hoa kép

087* AAA BBB

A<B , B khác 6,8,9

3.25

Taxi 3 phím ĐB

087* AA.BB CC / AA BC BC

B, C =6,8,9

3.26

Tam hoa kép

087 * AAA BBB

A, B bất kỳ, A>B , B khác 0,4,6,8,9

3.27

Ngũ quý giữa 7,9

087 *AAAAA*

A=7,9 (* là số bất kỳ)

3.28

Tứ quý 1 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA/*86 AAAA /ZZ AAAA

A=1 , * bất kỳ

3.29

Taxi phong thủy

087 x A39 A39/A79 A79 / A68 A68/ A86 A86

 

3.30

Đuôi tiến 12345/23456

087**23456/12345

* bất kỳ

3.31

Tứ quý 2,3

087 ***AAAA

A= 2,3 ( * bất kỳ)

3.32

Taxi 3 phím ĐB

087 * AA BB CC

A<B<C, * bất kỳ

4.1

Đuôi phong thủy

087 *ZZ3399/3939/7799/7979

 

4.2

Tam hoa ĐB

087 AAA BCCC

A,C bất kỳ

4.3

Ngũ quý giữa 6,8

087 *AAAAA*

A=6,8 (* là số bất kỳ)

4.4

Tam hoa kép

087* AAA BBB

B=0,4 (* bất kỳ), A bất kỳ

4.5

Tứ quý 1

087***AAAA

A= 1( * bất kỳ)

4.6

Đuôi tiến 01234

087**01234

* bất kỳ

4.7

Tam hoa 9  ĐB

087**ZZ.999/38 999/ 78 999/68 999

Z & * là số bất kỳ

4.8

Taxi phong thủy

087* A66.B66/A88.B88/A99.B99

A khác B

4.9

Tứ quý 0,4 ĐB

087 *39 AAAA/*79 AAAA/ *68 AAAA/*86 AAAA

A=0,4 , * bất kỳ

4.10

Tứ quý giữa 2,3,5,6,7,8,9

087 *ZAAAAZ/ 087**AAAA**

A=2,3,5,6,7,8,9

4.11

Taxi lặp ĐB

087* AA.BB.AA

A,B bất kỳ

4.12

Đuôi giảm dần đều

087 * ABCDEF

* bất kỳ, A>B>C>D>E>F ( A,B,C,D,E,F liền nhau )

4.13

Đuôi tiến 5678

087***5678

 

4.14

Tứ quý 0,4

087 ***AAAA

A=0,4 (* bất kỳ)

4.15

Tam hoa 9

087****.999

* là số bất kỳ

4.16

Taxi 3 phím

087 *ABC ABC

A,B,C bất kỳ

4.17

Taxi 2 phím tiến

087*  AB.AC.AD/AB.CB.DB

D=C+1, C=B+1

4.18

Taxi 3 phím

087 * ABC ABC

A<B<C , * bất kỳ

4.19

Đuôi tiến 3456/4567

087*** 3456/4567

 

4.20

Tam hoa 8 ĐB

087**ZZ.888/39 888/79 888

Z & * là số bất kỳ

4.21

Taxi lặp

087* AA.BB.CC

A,B,C bất kỳ

4.22

Tứ quý giữa 0,1,4

087 *ZAAAAZ

A=0,1,4

4.23

Tam hoa 6 ĐB

087**ZZ.666

Z & * là số bất kỳ

4.24

Taxi phong thủy

087x A69 A69/ A96 A96/ A89 A89/ A98 A98

 

4.25

Tứ quý  giữa  6,8,9

087* AAAA ZZ

A =6,8,9, Z bất kỳ

4.26

Tam hoa 8

087****.888

* là số bất kỳ

5.1

Đuôi tiến 0123/1234

087*** 0123/1234

 

5.2

Ngũ quý 1,2,3,5 giữa

087* AAAAA *

A=1,2,3,5, (* là số bất kỳ)

5.2.1

Đuôi lặp 2 phím ĐB

087*** 6688/7799/6868/7979/8866/8686/8668/6886

* là số bất kỳ

5.2.3

Số thần tài

087*******

* là 7,9

5.2.4

Số thần tài

087*******

* là 6,8

5.3

Đuôi tiến 2345

087*** 2345

 

5.4

Taxi lặp 5 phím

087AB 087AB

 

5.5

Tứ quý giữa 6,8,9

087 **AAAA*

A=6,8,9, * bất kỳ

5.6

Tam hoa 5,7 _ĐB

087** ZZAAA

A=5,7 , Z khác 5,7, * bất kỳ

5.7

Taxi phong thủy

087 * A39 B39/A79 B79 / A68 B68/ A86 B86

A,B là số bất kỳ

5.8

Đuôi phong thủy 2468

087***2468

 

5.9

Tam hoa 6

087****666

* là số bất kỳ

5.10

Đuôi phong thủy

087 ***6668/8886

 

5.11

Tứ quý 1,2,3,5,7 giữa đuôi kép

087 * AAAA ZZ/ 087777ABAC

A = 1,2,3,5,7, C=B+1

5.12

Tam hoa 5,7

087 ***AAA

A= 5,7 (* là số bất kỳ)

5.13

Năm sinh đặc biệt

087 AAA 197*/198*/199*/200*

 

5.14

Ngũ quý 0,4 giữa

087*AAAAA*

A=0,4 , * bất kỳ khác A

5.15

Đuôi phong thủy  3579

087 ***3579

 

5.16

Đuôi phong thủy 3979

087***6879/***7968/***3979/***7939

* bất kỳ

5.17

Tứ quý 1,2,3,5,7 giữa

087** AAAA */ 087777****

A=1,2,3,5,7, * bất kỳ, * khác A

5.18

Tam hoa 1,2,3_ĐB

087**  ZZAAA

A=1,2,3 (* bất kỳ), Z bất kỳ

5.19

Taxi phong thủy

087* A69 B69/ A96 B96/ A89 B89/ A98 B98

A, B bất kỳ ( A khác B)

5.20

Taxi 3 phím đuôi tiến

087 * AAB AAC

C=B+1

5.21

Taxi 3 phím

087*  CBB.ABB/CCB.AAB

C<A, B  là số bất kỳ

5.22

Đuôi tiến chẵn 0246

087*** 0246

* bất kỳ

5.23

Đuôi phong thủy 1368

087***1368

 

5.24

Gánh đầu

087 A ZZ 087A

 

5.25

Đuôi lặp 2 phím

087*** AA BB/ AB.AB

A<B (* là số bất kỳ) A,B là 3,6,8,9

5.26

Tứ quý 0,4 giữa đuôi kép

087 *AAAAZZ

A = 0,4

5.27

Tam hoa 1,2,3

087****AAA

A=1,2,3 (* bất kỳ)

5.28

Taxi 3 phím

087* CBB.ABB/CCB.AAB

C>A, B là số bất kỳ

5.29

Lặp đuôi

087* AA ** AA

A=6,8,9 & * là số bất kỳ

5.30

Đuôi 789

087****789

* bất kỳ

5.30.1

Các số >=6

087*******

* >=6

5.31

Đuôi số lặp

087***AABB/AB.AB

A>B(* là số bất kỳ, A,B là 3,6,8,9)

5.32

Đuôi lặp 2 phím

087*** AA BB/ AB.AB

A,B bất kỳ

5.33

Tam hoa 0,4

087****AAA

A=0,4, * bất kỳ

5.34

Số dễ nhớ

087*666***/888***/999***

* bất kỳ

5.35

Năm sinh 4 số

087*** 197*/198*/ 199*/200*

* bất kỳ

5.36

Đuôi phong thuy

087*** 686/868/668

* bất kỳ

5.37

Đuôi số lặp

087***ABBA

A, B bất kỳ (* là số bất kỳ)

5.38

Đuôi số lặp

087***ABAC

C=B+1

5.39

Đuôi số lặp

087***AAA*

 

5.40

Năm sinh thường

087***ABCDEF

AB= ngày sinh 01-31, CD tháng sinh=01-12, EF Năm sinh 60-10

5.41

Số thường

Số theo sở thích (phong thủy, ngày tháng năm sinh…)

 

2. Thời gian áp dụng:

  • Chính sách cam kết được áp dụng từ 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.

3. Chính sách

Tùy thuộc theo từng loại định dạng số, thuê bao sử dụng dịch vụ di động iTel có thể nằm trong các loại cam kết sau:

     a. Với các SIM thuộc mã dạng số 1.xx, 2.xx, 3.xx; chính sách cam kết sẽ được quy định riêng cho từng số theo quy định hiện hành của công ty.

     b. Với các SIM thuộc mã dạng số 4.xx, 5.xx; chính sách cam kết được áp dụng là một trong các chính sách sau:

STT

Sản phẩm áp dụng

Thời gian cam kết sử dụng

1

Gói cước MAY

12 tháng

2

24 tháng

3

36 tháng

Trong đó: Thời gian cam kết sử dụng (tháng) tương ứng với số chu kỳ đăng ký/gia hạn gói cước thành công.

4. Các lưu ý khi sử dụng

Với các khách hàng đã mua thuê bao thuộc diện cam kết thời gian sử dụng, Quý khách cần gia hạn gói cước hàng tháng (chu kì 30 ngày sử dụng) cho đến hết thời gian cam kết. Khi hết thời gian cam kết, Quý khách có thể tiếp tục gia hạn hoặc ngưng gói cước theo nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, với các thuê bao vẫn trong thời gian cam kết nhưng không thực hiện gia hạn gói cước theo đúng quy định sẽ bị thu hồi về kho số. Quý khách vui lòng lưu ý quy trình thu hồi thuê bao cam kết sau để đảm bảo quyền lợi và tránh việc liên lạc bị ngắt quãng:

  • Đối với thuê bao đủ điều kiện gia hạn gói cước, hệ thống iTel sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng (30 ngày), Quý khách tiếp tục sử dụng bình thường.
  • Đối với thuê bao không đủ điều kiện gia hạn gói:
  • Đến thời điểm gia hạn gói, thuê bao sẽ nhận được tin nhắn thông báo yêu cầu gia hạn gói cước cam kết và sử dụng dịch vụ từ iTel.
  • Thuê bao phải đăng ký lại gói trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm phải gia hạn gói cước cam kết. Trong suốt thời gian này iTel sẽ tiếp tục gửi tin nhắn nhắc đăng ký lại gói tới Quý khách
  • Sau 15 ngày kể từ thời điểm phải gia hạn gói cước cam kết, nếu vẫn chưa đăng ký lại, thuê bao sẽ bị tạm khóa và bị tạm thu hồi về kho số iTel.
  • Trong vòng 15 ngày tiếp theo, tính từ ngày tạm khóa, Quý khách có thể liên hệ với iTel qua fanpage: @itel.fan hoặc Tổng đài miễn cước 0877087087 để được hỗ trợ hướng dẫn làm lại sim, đăng ký lại gói cước cam kết và tiếp tục sử dụng bình thường.
  • Sau 30 ngày kể từ thời điểm phải gia hạn gói cước cam kết, nếu không đăng ký lại gói cước cam kết theo hướng dẫn trên, thuê bao sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.

 

Facebook Top