Thuê bao ĐK TTTB không kích hoạt sau bao lâu thì bị khóa?

Sau khi đăng ký thông tin thuê bao, trong vòng 72h không kích hoạt thì thuê bao sẽ bị khóa.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?