Thủ tục Chuyển Chủ Quyền như thế nào?

Thủ tục chuyển chủ quyền gồm: CMND/ Thẻ CCCD của chủ cũ và chủ mới, Thẻ SIM (phôi SIM), 3-5 số thường xuyên liên hệ trong vòng 3 tháng đến trước thời điểm CCQ 1 tuần, hình ảnh chân dung của chủ mới.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?