Thời gian nhận hàng là bao lâu?

Thời gian nhận hàng phụ thuộc vào từng địa điểm, trong vòng 2-5 ngày làm việc từ thời điểm đặt hàng thành công
Bài viết có hữu ích cho bạn không?