Tại sao không thể gửi tin nhắn đi được?

Qúy khách vui lòng thực hiện lại việc cài đặt mã số trung tâm tin nhắn theo hướng dẫn sau:

 Cách 1: Chọn Tin nhắn/Messages hoặc Mail -> Cài đặt tin nhắn/message setting -> Mã số trung tâm tin nhắn/SMS center -> Nhập mã số trung tâm tin nhắn là: +8491020005

Xin lưu ý: dấu "+" phải được nhập ngay trước dãy số của mã trung tâm tin nhắn.

Tùy từng loại máy điện thoại có thể phải nhập xác nhận mã số trung tâm một lần nữa.
 Cách 2: Thao tác: **5005*7672*+8491020005# ok.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?