Sau khi đổi SIM thì danh bạ trên SIM còn không?

Sau khi đổi SIM thì các danh bạ lưu trên SIM không còn, do vậy Quý khách cần sao chép danh bạ vào máy điện thoại
Bài viết có hữu ích cho bạn không?