Phí thay SIM/eSIM là bao nhiêu?

Phí thay SIM là 25.000đ. Phí thay eSIM là 65.000đ
Bài viết có hữu ích cho bạn không?