Nhận được tin nhắn bổ sung thông tin thuê bao, nếu không bổ sung thì sẽ như thế nào?

Sau 15 ngày kể từ ngày Quý khách nhận được tin nhắn yêu cầu bổ sung thông tin thuê bao nhà mạng mà Quý khách vẫn chưa hoàn tất thủ tục này, thuê bao sẽ bị khoá, chặn 1 chiều.Sau 1 tháng kể từ tin nhắn yêu cầu cập nhật bổ sung thông tin thuê bao cuối cùng mà Quý khách nhận được, nhà mạng sẽ tự động ngừng dịch vụ viễn thông đối với các thuê bao chưa đăng ký, cập nhật thông tin theo quy định.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?