Nếu không nhớ các số thường xuyên liên hệ có cập nhật TTTB hoặc Chuyển Chủ Quyền được không?

Quý khách vui lòng mang Thẻ sim (phôi SIM) cùng CMND/Thẻ CCCD của quý khách đến điểm giao dịch iTel để được hỗ trợ.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?