Một CMND/ Thẻ CCCD được đăng ký tối đa bao nhiêu thuê bao iTel?

Một CMND/ Thẻ CCCD  được đăng ký tối đa 15 thuê bao iTel
Bài viết có hữu ích cho bạn không?