iTel đã có trả sau chưa?

Hiện tại iTel mới triển khai phương thức trả trước, chưa triển khai hình thức trả sau
Bài viết có hữu ích cho bạn không?