iTel có mấy loại tài khoản?

Hiện nay iTel chỉ có tài khoản chính
Bài viết có hữu ích cho bạn không?