Cước Data dùng theo dung lượng được tính như thế nào?

Nếu Quý khách truy cập dữ liệu Data không theo gói mà theo dung lượng, Cước Data D0 được tính: 200đ/MB, (9,76 đồng/50 KB) (50KB + 50KB. Đơn vị tính cước tối thiểu: 50 KB, phần lẻ < 50 KB được tính tròn thành 50 KB)
Bài viết có hữu ích cho bạn không?