Có thể hủy đơn hàng không? Có thể hủy đơn hàng và hoàn lại tiền không?

Hiện tại iTel không hỗ trợ hoàn lại tiền khi hủy đơn, chính sách mua hàng tại website đã được công bố Tại Đây và được khách hàng xác nhận khi hoàn thành đơn hàng.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?