Có thể chia sẻ dữ liệu từ thuê bao iTel của mình không?

Quý khách có thể dễ dàng chia sẽ dữ liệu từ thuê bao của mình cho thuê bao khác. Trên máy điện thoại, Quý khách vào Cài đặt - Điểm truy cập cá nhân.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?