Cấu hình APN của iTel là gì?

Cấu hình APN của iTel là: e-internet.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?