Cách đăng ký, kiểm tra, hủy của các gói cước dữ liệu?

Đăng ký gói cước:
DK <Tên gói cước> Hoặc <Tên gói cước> ON Hoặc <Tên gói cước> gửi tới 8968(miễn phí)
Kiểm tra dung lượng gói cước đang sử dụng:
TRACUU <Tên gói cước> gửi tới 8968(miễn phí)
Hủy gói cước:
HUY <Tên gói cước> Hoặc <Tên gói cước> OFF gửi tới 8968(miễn phí)

Bài viết có hữu ích cho bạn không?