Cách cài đặt eSIM của nhà mạng iTel?

Bước 1: Bật wifi trên máy điện thoại di động để máy kết nối internet, từ đó có thể tải profile của eSIM
Bước 2: Vào Cài đăt/di dộng/chọn thêm gói cước di động 
Bước 3: Hướng camera máy vào mã QR code có chứa thẻ SIM 
Bước 4: chọn thêm gói cước di động để tiếp tục tiến trình tải profile

Bài viết có hữu ích cho bạn không?