Đăng ký TTTB Online

Số thuê bao bạn cần đăng kí TTTB là:
Số điện thoại liên hệ
Hình ảnh phôi sim (mặt có chứa số serial)
Chụp hình phôi SIM
Giới tính
Chọn giới tính
  • Nam
  • Nữ
Xác thực

Vui lòng kiểm tra và sửa lại các nội dung không đúng theo CMND/CC để đảm bảo quyền sở hữu của bạn với thuê bao đăng ký. Tick ( CHỌN SỐ - MUA SIM) để xác nhận các thông tin đã đúng.

Chụp CMND/CC mặt trước
Chụp CMND/CC mặt sau
Chụp ảnh
chân dung
Họ tên
Số CMND/CC
CHỌN SỐ - MUA SIM
Ngày sinh
CHỌN SỐ - MUA SIM
Ngày cấp
CHỌN SỐ - MUA SIM
Địa chỉ
CHỌN SỐ - MUA SIM
Nơi cấp
CHỌN SỐ - MUA SIM