Giỏ hàng

Giới thiệu

VitelTalk là gói cước nền trả trước đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng nhất của ITelecom. Gói cước VitelTalk có cước thoại thấp, dành cho khách hàng cá nhân gọi nhiều với mức sử dụng dưới 100.000 đ/tháng.

Giá cước:

- Giá cước thoại nội mạng (ITelecom và VinaPhone): 750 đ/phút

- Giá cước thoại ngoại mạng: 1.100 đ/phút

- Giá cước SMS nội mạng (ITelecom và VinaPhone): 290 đ/sms

- Giá cước SMS ngoại mạng: 350 đ/sms

VitelTalk là gói cước nền trả trước đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng nhất của ITelecom. Gói cước VitelTalk có cước thoại thấp, dành cho khách hàng cá nhân gọi nhiều với mức sử dụng dưới 100.000 đ/tháng.

Loại cước

Mức cước

Cước gọi nội mạng (ITelecom và Vinaphone) trong nước

750 đồng/phút (75 đồng/06 giây đầu, 12.5 đồng/1 giây tiếp theo)

Cước gọi liên mạng (các mạng khác ITelecom và Vinaphone) trong nước

1.100 đồng/phút (110 đồng/06giây đầu, 18.33 đồng/1 giây tiếp theo)

Cước gọi quốc tế

3.000 đồng/phút

Cước nhắn tin nội mạng (ITelecom và Vinaphone) trong nước

290 đồng/bản tin

Cước nhắn tin liên mạng (các mạng khác ITelecom và Vinaphone) trong nước

350 đồng/bản tin

Cước nhắn tin quốc tế

2.500đ/bản tin

Cước Data D0

200đ/MB, (9,76 đồng/50 KB)

Call forward

Bằng giá gọi nội mạng, ngoại mạng. Chặn quốc tế

MMS

300đ/text, 600đ/media

Video call

2000đ/phút (Block 6s+1)

Roamming quốc tế

Chặn

Cước Giá trị gia tăng

Theo Quy định của Dịch vụ áp dụng cho thuê bao VinaCard

Facebook Top