Giỏ hàng
Tất cả sản phẩm(11)
ITEL199
ITEL199

1. Tên gói cước: ITEL199
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 199.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 1000ph gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 30GB/tháng (Tối đa 5GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL199 gửi 8968

Xem
ITEL149
ITEL149

1. Tên gói cước: ITEL149
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 149.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 1000ph gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 25GB/tháng (Tối đa 2GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL149 gửi 8968

Xem
ITEL100
ITEL100

1. Tên gói cước: ITEL100
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 100.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 100p gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 20GB/tháng (Tối đa 1GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL100 gửi 8968

Xem
D100
D100

1. Tên gói cước: D100
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 100.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 12GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D100 gửi 8968

Xem
D50
D50

1. Tên gói cước: D50
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 50.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 5GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D50 gửi 8968

Xem
D20
D20

1. Tên gói cước: D20
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 20.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 2GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D20 gửi 8968

Xem
IC99
IC99

99.000 vnđ/30 ngày

Xem
VI30
VI30

30.000vnđ / 30 ngày

Xem
VI69
VI69

69.000vnđ / 30 ngày

Xem
ViX15
ViX15

15.000 vnđ/ngày

1GB data tốc độ cao

Xem
Dplus1
Dplus1

5.000 vnđ/ngày

300MB data tốc độ cao

Xem
Gói trả trước(7)
ITEL79
ITEL79

79.000 vnđ/ tháng

90GB data tốc độ cao - 3GB tốc độ cao/ngày

Xem
MAY
MAY

77.000 vnđ/ tháng

90GB data tốc độ cao - 3GB tốc độ cao/ngày

Xem
IC99
IC99

99.000 vnđ/30 ngày

Xem
VI30
VI30

30.000vnđ / 30 ngày

Xem
VI69
VI69

69.000vnđ / 30 ngày

Xem
I690
I690

Gói cước nền dành cho thuê bao trả trước của ITelecom

Xem
VitelTalk
VitelTalk

Gói cước nền dành cho thuê bao trả trước của ITelecom

Xem
Gói trả sau(0)
Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !
Gói Data(5)
D100
D100

1. Tên gói cước: D100
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 100.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 12GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D100 gửi 8968

Xem
D50
D50

1. Tên gói cước: D50
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 50.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 5GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D50 gửi 8968

Xem
D20
D20

1. Tên gói cước: D20
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 20.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi: 2GB/tháng tốc độ cao, hết lưu lượng tự động ngắt kết nối
6. Cách đăng ký: soạn D20 gửi 8968

Xem
ITEL79
ITEL79

79.000 vnđ/ tháng

90GB data tốc độ cao - 3GB tốc độ cao/ngày

Xem
MAY
MAY

77.000 vnđ/ tháng

90GB data tốc độ cao - 3GB tốc độ cao/ngày

Xem
Gói Bổ Sung(5)
Dplus1
Dplus1

5.000 vnđ/ngày

300MB data tốc độ cao

Xem
ITEL100
ITEL100

1. Tên gói cước: ITEL100
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 100.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 100p gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 20GB/tháng (Tối đa 1GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL100 gửi 8968

Xem
ITEL149
ITEL149

1. Tên gói cước: ITEL149
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 149.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 1000ph gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 25GB/tháng (Tối đa 2GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL149 gửi 8968

Xem
ITEL199
ITEL199

1. Tên gói cước: ITEL199
2. Loại thuê bao: Áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước của iTel
3. Phí đăng ký/gia hạn (trừ TKC): 199.000 vnđ/lần (đã bao gồm VAT)
4. Thời hạn sử dụng: 30 ngày
5. Ưu đãi:
- Miễn phí 1000ph gọi nội mạng iTel+VinaPhone
- 30GB/tháng (Tối đa 5GB/ngày tốc độ cao, hết lưu lượng ngắt kết nối)
6. Cách đăng ký: soạn DK ITEL199 gửi 8968

Xem
ViX15
ViX15

15.000 vnđ/ngày

1GB data tốc độ cao

Xem
Facebook Top